สินค้ากล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ Hiview


 

 

 

  • Software_Raysharp-Series.zip
  • 26/06/2013
  • 3610
  • 38.003 Mb

โปรแกรม PlayBack, PC DvrPlayback Analyse, Video Client-Player

โปรแกรม PlayBack, PC DvrPlayback Analyse, Video Client-Player ประกอบด้วยโปรแกรมดังต่อไปนี้

  • Raysharp PC DvrPlayback Analyse V.1.0.0.1
  • Raysharp PlayBack V.5
  • Video Client ENG V.1.2.42
  • Video Player ENU V.1.2.9

Tags :


Copyright 2005-2016 www.hiview.co.th All rights reserved.

139/8 Ladprao Rd.Soi 87 Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand

โทรศัพท์ : 0-2539-7500, แฟกซ์ : 0-2932-3953, e-mail : hiviewhd@gmail.com

 
  
view