เว็บไซต์เก่า สมัครสมาชิก

 

ST-725EM
3,826.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ใช้บัตรทาบเข้าออกได้ หรือใส่รหัสได้

ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ รับบัตรได้ 1000 ใบ

มีหน้าจอแจ้งรหัสบัตรเวลาปัจจุบันได้

** เข้า/ออก อย่างเดียว ไม่เก็บเวลา