เว็บไซต์เก่า สมัครสมาชิก

 

TTA111VRA-2
2,548.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
  • ตัวขยายสัญญาณ LAN ชนิด Passive ขนาด 1 ช่อง
  • ใช้คู่กับ TTP111V จะได้ระยะ 1200 เมตร
  • ใช้คู่กับ TTA111VT จะได้ระยะ 1800 เมตร