เว็บไซต์เก่า สมัครสมาชิก

 

TTA414VRA
13,273.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
  • ตัวขยายสัญญาณผ่านสาย LAN ขนาด 4 Channel
  • ระยะ 1,500 เมตร
  • ใช้คู่กับ TTA111VT จะได้ระยะ 2,000 เมตร

ข้อมูลสินค้า --->> คลิก